Ve Spojeném království se narodilo dítě s DNA tří lidí

Ve Spojeném království se narodilo dítě s genetickým materiálem od tří lidí. To vše díky metodě známé jako mitochondriální substituční terapie (MDT). Tato technika je pokusem zabránit narození dětí s devastujícími mitochondriálními chorobami.

Již několik let se ve světě používá experimentální technika, která umožňuje spojení DNA tří lidí v jednom embryu. Díky němu se mohou novorozenci vyhnout vzácným genetickým onemocněním. Nyní orgán, který kontroluje všechny kliniky pro oplodnění in vitro ve Spojeném království – Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) – potvrdil narození „méně než pěti dětí“, které nesou genetický kód tří lidí. Kvůli ochraně identity rodin úřady neposkytly další podrobnosti.

V roce 2015 se Spojené království stalo první zemí na světě, která přijala legislativu upravující metody, které mají zabránit ženám s poškozenými mitochondriemi přenášet genetické vady na jejich děti. První dítě se díky této technice narodilo v roce 2016 v USA.

Méně než 1 procento DNA

Většina genetického materiálu se nachází v jádrech buněk. Nicméně asi 0,1 procenta DNA se nachází v mitochondriích, které jsou zodpovědné za poskytování energie. Jsou uvnitř buňky, ale mimo jádro. Tato tzv mitochondriální DNA (mtDNA). Kóduje pouze 37 genů (z přibližně 20 000 genů kódujících proteiny). Odhaduje se, že jeden ze šesti tisíc děti trpí jednou z nemocí spojených s mutacemi v DNA. To platí pro jadernou i mitochondriální DNA.

Mutace v rámci mtDNA se většinou dědí od matky, protože matka přenáší především mitochondriální DNA. Riziko přenosu mutace na potomky je velmi vysoké. Jeden vědec našel způsob, jak tomu zabránit. Jedná se o výše zmíněnou metodu MDT. Úřad pro lidské oplodnění a embryologii dosud schválil léčbu touto inovativní metodou 32 párům.

Při této metodě vědci odebírají genetický materiál z vajíčka nebo embrya ženy s vadnými mitochondriemi. Poté přenesou DNA do dárcovského vajíčka nebo embrya se zdravými mitochondriemi. Předtím z něj odstraní většinu klíčových genetických informací. Oplodněné embryo je pak přeneseno do matčina lůna. Genetický materiál z darovaného vajíčka je menší než 1 procento. celou DNA takto ošetřeného dítěte.

„Nová metoda léčby mitochondriálním dárcovstvím dává rodinám s těžkým dědičným onemocněním příležitost mít zdravé dítě,“ stojí v prohlášení HFEA. Agentura uvedla, že je příliš brzy na to, aby poskytla podrobnosti o léčbě. Brzy však můžeme očekávat rozsáhlejší zprávu o léčbě, kterou připravují vědci z Newcastle University zapletení do případu.

Metoda je kontroverzní

Spojené království vyžaduje, aby každá žena podstupující proceduru získala souhlas od HFEA. Aby se rodiny mohly kvalifikovat do programu, nesmí mít žádné jiné možnosti, jak se vyhnout přenosu genetického stavu.

Nová metoda léčby má mnoho kritiků. Argumentují tím, že existují i ​​jiné způsoby, jak zabránit přenosu nemocí na vaše děti, jako je darování vajíček nebo screening. Jak zdůrazňují, takové experimentální metody nejsou plně ověřené a nemusí být pro děti bezpečné.

Jiní varují, že taková manipulace s genetickým kódem je jednoduchý způsob, jak „navrhnout“ děti na přání rodičů. Mohou se chtít nejen vyhnout dědičným chorobám, ale také mít vyšší, silnější, chytřejší nebo lépe vypadající potomky.

Robin Lovell-Badge, odborník na kmenové buňky z Institutu Francise Cricka, tvrdí, že nyní je klíčové sledovat vývoj dětí, které mají DNA od tří lidí. – Zajímavá bude možnost pozorování fungování techniky (mitochondriální dárcovství – pozn. red.) na praktické úrovni. Prověříme, zda jsou děti bez mitochondriálních onemocnění a zda existuje nějaké riziko, že se u nich později v životě objeví nějaké problémy, řekl vědec.