Antimonopolní úřad schválil tendr na taxislužbu na Letišti Praha

Antimonopolní úřad schválil tendr na taxislužbu na pražském letišti, který na konci loňského roku vyhrála společnost Uber. Rozhodnutí není pravomocné a společnost Tick Tack, která návrh na přezkoumání podala, může do 15 dnů od rozhodnutí podat rozklad, uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda. Původně měla společnost Uber jezdit na letišti od února, kvůli námitkám k soutěži se termín změnil na 1. května. Poté však věc začal zkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Úřad ve zamítl návrh společnosti Tick Tack, neboť v postupu zadavatele neshledal důvody pro uložení nápravného opatření. V některých částech bylo řízení zastaveno, neboť daným částem návrhu nepředcházely řádně podané námitky. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad,“ uvedl Švanda. Dokud nebude rozhodnutí pravomocné, Letiště Praha nemůže se společností Uber uzavřít smlouvu.

Pokud společnost Tick Tack nepodá rozklad do 15 dnů, nabyde rozhodnutí právní moci a bude možné podepsat smlouvu. „Jestliže rozklad bude podán, pak bude následovat druhostupňové řízení, u něho je nutno počítat s délkou nejméně dvou měsíců,“ dodal Švanda.