Výkyvy mezi depresí a manií ovlivňují náladu

Bipolární porucha, také známá jako maniodepresivní porucha, je vážné duševní onemocnění, které ovlivňuje náladu a emoční stabilitu jedince. Tato porucha se projevuje výkyvy mezi dvěma extrémními stavů – depresí a manií. Během depresivních epizod trpí pacienti silnou smutkem, únavou a ztrátou zájmu o běžné aktivity.

Naopak během epizod manie jsou jedinci nadměrně aktivní, euforický nebo podrážděný s přehnaným sebevědomím a sníženou potřebou spánku. Bipolární porucha postihuje lidi různých vekových skupin a může mít negativní dopad na jejich osobnost i sociální život.

Bipolární porucha

Lidé trpící touto poruchou zažívají období hlubokého smutku, beznaděje a ztráty zájmu o běžné aktivity, ale také období nadměrné euforie, přehnané energie a nekontrolovatelných myšlenek. Tyto stavy mohou trvat týdny či dokonce měsíce a mají negativní dopad na každodenní život postižených jedinců.

Depresivní fáze bipolární poruchy jsou charakterizovány silnou únavou, ospalostí, snížením koncentrace a paměti, pocitem bezcennosti či viny a myšlenkami na smrt. Naopak manická fáze se projevuje vytrvalostním povznesením nálady, nadhodnocením vlastních schopností, nedostatkem spánku a rychlým tokem myšlenek. Postižení lidé během této fáze často podnikajíc nepřiměřené riskantní chování s vážnými důsledky. Bipolárním pacientům je proto nutno poskytnout adekvátnu léčbu spočívající v kombinaci farmakoterapie a psychoterapie, která jim pomůže zvládat jejich nálady a minimalizovat negativní dopad na jejich život.

Bipolární porucha: Negativní dopad na osobnost a sociální život

Lidé trpící touto poruchou procházejí cykly manických a depresivních stavů, které mohou značně ovlivnit jejich chování a vnímání světa kolem sebe. Během manické fáze jsou pacienti nadměrně aktivní, mají přehnaný pocit vlastní důležitosti a často riskují neuváženými rozhodnutími. Naopak během depresivní fáze pociťují hlubokou smutek, úzkost a ztrátu energie.

Takovéto extrémní změny nálady mohou vést k problémům ve vztazích s ostatními lidmi a omezením sociálního života postižených jedinců. Bipolární porucha často vyvolává konflikty ve vztazích s rodinou, partnery i přáteli kvůli nepředvídajícím reakcím pacienta na různé situace.

Osoby s bipolární poruchou tak mohou zažít osamocení, izolaci nebo dokonce ztrátu blízkých vztahů.

Je důležité si uvědomit, že bipolární porucha nenese vinu za negativní dopad na osobnost a sociální život postižených jedinců. Je to vážné onemocnění, které vyžaduje odbornou léčbu a podporu ze strany rodiny a přátel.

S vhodnou terapií a medikací je možné minimalizovat symptomy poruchy a zlepšit kvalitu života pacienta. Přijetím nemoci, informovaností veřejnosti a snahou o vytvoření inkluzivního prostředí může být bipolární porucha lépe zvládána jak pro samotné postižené osoby, tak i jejich okolí.